ADWOKAT ŁUKASZ LECYK
ROZWÓD, ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA

Zniesienie separacji. Jak to zrobić? Opłata sądowa.

Dodano: 15.10.2018

Zgodnie z przepisem art. 61 [6] kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki. Znosząc separację, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków.

Sąd, który orzekł separację (np. Sąd Okręgowy w Lublinie), znosi ją na zgodny wniosek małżonków – po przeprowadzeniu rozprawy – w trybie postępowania nieprocesowego. Zgodny wniosek podlega uwzględnieniu, choćby między stronami istniał w dalszym ciągu zupełny rozkład pożycia. Wniosek o zniesienie separacji na zgodne żądanie małżonków podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł.

Jeżeli małżonkowie złożą dodatkowy zgodny wniosek o utrzymanie rozdzielności majątkowej, sąd orzeka o utrzymaniu rozdzielności majątkowej, która z mocy prawa powstała z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o separacji (art. 54 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem.

WSTECZ