ADWOKAT ŁUKASZ LECYK
ROZWÓD, ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA

Zmiany w postępowaniu cywilnym – część 2. Doręczenie pozwu za pośrednictwem komornika.

Dodano: 09.10.2019

Warto przypomnieć, że w dniu 6 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza istotne nowości w zakresie procedury cywilnej. W związku z powyższym, kontynuuję cykl artykułów na temat zmian, które mają największe znaczenie dla stron postępowania – również w sprawach rodzinnych. Jakiś czas temu pisałem o nagrywaniu rozprawy. Dzisiaj o doręczeniu pozwu za pośrednictwem komornika.

Zgodnie z nowym przepisem art. 139 [1] k.p.c., jeżeli pozwany, pomimo dwukrotnego awizowania przesyłki, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, […] przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

Jeżeli pozwany nie odbierze korespondencji (dwukrotne aviso), to powód zobowiązany będzie do doręczenia mu pisma za pośrednictwem komornika. Wcześniej niepodjęte pismo uznawano za doręczone. To oznacza, że przy biernej postawie pozwanego, powód będzie miał nowe obowiązki, a czas trwania postępowania może się wydłużyć…

Pytania? Zapytaj o wolny termin spotkania w kancelarii adwokackiej w Lublinie (klik!)

WSTECZ