ADWOKAT ŁUKASZ LECYK
ROZWÓD, ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA

Jak usprawiedliwić niestawiennictwo na rozprawie z powodu choroby?

Dodano: 16.06.2019

Zgodnie z ogólna zasadą, rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć.

Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowania, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego.

Co to oznacza? Aby właściwie usprawiedliwić swoje niestawiennictwo na rozprawie z powodu choroby nie wystarczy zaświadczenie od lekarza rodzinnego, L4 czy obecnie druk ZUS-ZLA. Koniecznie jest zaświadczenie wydane przez lekarza sądowego. Wykaz lekarzy sądowych z okolic Lublina znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie (CZYTAJ!).

Pytania odnośnie obecności na rozprawie? Skontaktuj się z adwokatem od spraw rodzinnych z Lublina!

WSTECZ