BLOG ADWOKATA ŁUKASZA LECYKA O PRAWIE RODZINNYM
rozwód, alimenty, władza rodzicielska

Jestem świadkiem. Sąd wzywa mnie do złożenia zeznań na piśmie. O co chodzi?

Dodano: 11.07.2020

Zeznania na piśmie, pisemne zeznania

W dniu 7 listopada 2020 r. znowelizowany został kodeks postępowania cywilnego. Ustawodawca dodał nowy przepis, który umożliwia świadkowi złożenie zeznań na piśmie. Zgodnie z przepisem art. 271 [1] k.p.c., świadek składa zeznanie na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi. W takim przypadku świadek składa przyrzeczenie przez podpisanie tekstu przyrzeczenia. Świadek jest obowiązany złożyć tekst zeznania w sądzie w terminie wyznaczonym przez sąd.

Co grozi za niezłożenie zeznań na piśmie?

Sąd stosuje odpowiednio przepis art. 274 k.p.c tj. może świadka skazać na grzywnę.

Co grozi za nieuzasadnioną odmowę złożenia zeznań na piśmie?

Jak wyżej – grzywna, a nawet aresztowanie do tygodnia. Nie igrajmy zatem z ogniem 😉

WSTECZ