ADWOKAT ŁUKASZ LECYK
ROZWÓD, ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA

Strony zawarły ugodę np. w sprawie o alimenty. Kto ponosi koszty postępowania?

Dodano: 23.05.2019

Zgodnie z przepisem art. 104 kodeksu postępowania cywilnego, koszty procesu, w którym zawarto ugodę (np. w sprawie o alimenty), znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.

Także koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd i zakończonej ugodą znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.

Co to oznacza, że „koszty wzajemnie się znoszą” ?  To oznacza, że nikt nikomu nic nie zwraca, a strony samodzielnie ponoszą koszty postępowania związanie ze swym udziałem w sprawie (np. koszt ustanowienia adwokata).

WSTECZ