ADWOKAT ŁUKASZ LECYK
ROZWÓD, ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA

Spór rodziców co do nazwiska dziecka. Jakie nazwisko będzie nosiło moje dziecko?

Dodano: 15.11.2017

Zgodnie z przepisem art. 89 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa. Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Tak jak powyżej jest w sytuacji, gdy między rodzicami jest zgoda. Co jednak w sytuacji gdy rodzice np. rozstali się i mają odmienne zdanie na temat nazwisko ich wspólnego dziecka? Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem.

WSTECZ