ADWOKAT ŁUKASZ LECYK
ROZWÓD, ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA

Kiedy Sąd zwróci połowę opłaty od pozwu tj. 300 zł?

Dodano: 05.06.2018

Zgodnie z przepisem art. 79 ust. 3b ustawy koszty sądowe w sprawach cywilnych, Sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pozwu lub separacji w razie orzeczenia rozwodu lub separacji na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie. Krótko mówiąc – jeśli rozwód nastąpi za porozumieniem stron, powódka (lub powód), która wniosła pozew o rozwód np. do Sądu Okręgowego w Lublinie otrzyma zwrot 300 zł.

WSTECZ