ADWOKAT ŁUKASZ LECYK
ROZWÓD, ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA

Sąd mnie wezwał do uzupełnienia jakichś braków formalnych. O co chodzi? Co robić?

Dodano: 22.03.2019

Złożyłaś/-łeś pozew, wniosek czy jakiekolwiek inne pismo do Sądu np. w Lublinie. Za kilkanaście dni do twoich drzwi puka listonosz z korespondencją zwrotną. Otwierasz list i czytasz jego nagłówek „wezwanie do usunięcia braków formalnych”. O co chodzi? Co zrobiłam/-łem nie tak? 🙂

Pozew, wniosek, a także każde inne pismo przygotowawcze powinno spełniać określone warunki formalne. Te zostały wskazane m. in w art. 126 oraz 187 kodeksu postępowania cywilnego. Każde pismo procesowe powinno zawierać m. in:

v oznaczenie Sądu, do którego jest kierowane,

v imię i nazwisko stron,

v osnowę wniosku lub oświadczenie (czyli „o co nam się rozchodzi”),

v podpis, wymienienie załączników.

Pozew powinien dodatkowo zawierać np. dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna. Od pewnego czasu istnieje też obowiązek wskazania czy strony podjęły próbę mediacji.

Ok, ale wróćmy do pytania tytułowego. Otrzymałam/-łem wezwanie do uzupełnienia braków. Dlaczego? Zapewne o czymś zapomniałaś/-łeś. Powodów, dla których Sąd może wezwać Cię do uzupełnienia braków (jak widać wyżej) jest mnóstwo.

Zgodnie z przepisem art. 130 k.p.c., jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym. Krótko mówiąc – Sąd nie czepia się o drobnostki.

No dobra, ale co robić dalej? Przede wszystkim nie panikuj! W wezwaniu masz napisane jak masz się zachować, co wskazać, ewentualnie jakie dokumenty dołączyć. Złóż pismo zatytułowane „odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych” i zastosuj się w nim do wskazówek Sądu. Pamiętaj, że masz na to 7 DNI! Jeśli wszystko poszło dobrze, pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia. Powodzenia 🙂

Problemy ze sporządzeniem pisma? Skontaktuj się z adwokatem od spraw rodzinnych w Lublinie.

WSTECZ