BLOG ADWOKATA ŁUKASZA LECYKA O PRAWIE RODZINNYM
rozwód, alimenty, władza rodzicielska

Czy sąd odroczy spłatę w sprawie o podział majątku wspólnego? Co z płatnością w ratach?

Dodano: 16.01.2021

Przewidujesz, że Sąd, który dzieli majątek małżonków przyzna Ci na własność np. dom, samochód czy działkę i zasadzi spłatę na rzecz małżonka? Zastanawiasz się w jaki sposób Sąd ustala termin spłaty w sprawie o podział majątku małżeńskiego? Czy jest możliwe by Sąd rozłożył spłatę w sprawie o podział majątku na raty?

Sąd przed podjęciem decyzji dotyczącej oznaczenia sposobu i terminu uiszczenia spłaty powinien zbadać i rozważyć sytuację rodzinną i majątkowo uczestnika obciążonego spłatą oraz uczestnika uprawnionego do niej i w konsekwencji tak rozłożyć ciężar spłaty, aby w należyty sposób zostały uwzględniony interesy obojga uczestników. Wyważona i właściwa ocena uzasadnionych interesów oraz sytuacji życiowej uczestników pozwoli na uniknięcie obciążenia uczestnika wysokimi i nierealnymi spłatami. Przy ustalaniu terminu i sposobu uiszczenia spłaty nie bez znaczenia jest sama jej wysokość oraz możliwości finansowe uczestnika zobowiązanego do jej uiszczenia. Powyższe może uzasadniać odroczenie terminu uiszczenia spłaty w stosunku do uprawomocnienia się orzeczenia o podziale bądź rozłożone nie zasądzonej spłaty na raty.

Problem z podziałem majątku? Zadzwoń do adwokata z Warszawy (kliknij).

WSTECZ