BLOG ADWOKATA ŁUKASZA LECYKA O PRAWIE RODZINNYM
rozwód, alimenty, władza rodzicielska

Czy sąd musi orzekać o kontaktach z dzieckiem w wyroku rozwodowym?

Dodano: 16.01.2020

Kontakty z dzieckiem w wyroku rozwodowym. Nieorzekanie o kontaktach z dzieckiem.

Czy sąd musi orzekać o kontaktach z dzieckiem podczas rozwodu? NIE. Zgodnie z przepisem art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Zgodnie z paragrafem 1b ww. artykułu, na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Zgoda na nieorzekanie o kontaktach z dzieckiem w wyroku rozwodowym.

Zgoda na na powyższe nie może mieć charakteru dorozumianego. Trzeba jednoznacznie wyrazić swoje stanowisko w tej kwestii. Zgoda może być wyrażona na piśmie albo ustnie na rozprawie.

Pytania odnośnie kontaktów z dzieckiem? Problem z egzekucją kontaktów? Skontaktuj się z kancelarią prawną (klik).

WSTECZ