BLOG ADWOKATA ŁUKASZA LECYKA O PRAWIE RODZINNYM
rozwód, alimenty, władza rodzicielska

Kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny?

Dodano: 20.03.2021

Kiedy Sąd wyda wyrok zaoczny? Kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny? Wyrok zaoczny w sprawie rodzinnej.

Zgodnie z przepisem art. 339 kodeksu postępowania cywilnego, Sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew.

Zgodnie z przepisem art. 340 k.p.c., Sąd wyda wyrok zaoczny, jeżeli mimo niezłożenia odpowiedzi na pozew skierowano sprawę do rozpoznania na rozprawie, a pozwany nie stawił się na tę rozprawę, albo mimo stawienia się nie bierze w niej udziału.

WSTECZ