BLOG ADWOKATA ŁUKASZA LECYKA O PRAWIE RODZINNYM
rozwód, alimenty, władza rodzicielska

Rozwód a wypłata 500+. Opieka naprzemienna a 500+.

Dodano: 02.04.2020

Komu przysługuje 500 +?

Zasadniczo świadczenie wychowawcze (dalej: 500+) przysługuje:

– matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca albo

– opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego albo

– opiekunowi prawnemu dziecka albo

– dyrektorowi domu pomocy społecznej.


500+ a rozwód. Dla kogo 500+ w przypadku rozwodu?
W wyroku rozwodowym Sąd ustala miejsce pobytu małoletniego dziecka (przy ojcu albo przy matce). 500+ otrzyma ten rodzic przy którym ustalono miejsce pobytu dziecka.

Opieka naprzemienna a 500+.
Sąd może tez ustanowić tzw. opiekę naprzemienną. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

 Problemy z rozwodem? Skonsultuj się z prawnikiem (klik).
WSTECZ