ADWOKAT ŁUKASZ LECYK
ROZWÓD, ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA

Rozmyśliłem/-am się. Nie chcę już rozwodu. Co robić!?

Dodano: 28.10.2018

Niekiedy bywa, że w trakcie sprawy o rozwód małżonkowie dochodzą do wniosku, że chcą sobie dać jeszcze jedną szansę i tak naprawdę rozstania nie chcą. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak się wycofać ze sprawy?

Zgodnie z przepisem art. 203 k.p.c., pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem.

WSTECZ