BLOG ADWOKATA ŁUKASZA LECYKA O PRAWIE RODZINNYM
rozwód, alimenty, władza rodzicielska

Przynależność składników do majątku wspólnego (osobistego) a oświadczenia w akcie notarialnym.

Dodano: 04.01.2021

Już kilka razy spotkałem się z opinią Klientów, którzy twierdzili, że np. „Panie Mecenasie, nie uda mi się udowodnić, że ten samochód (pralka, grunt – wstawić dowolny składnik majątkowy) należy do majątku wspólnego (osobistego) bo w akcie notarialnym (umówię etc.) jest wskazane, że jest inaczej…”

Nic bardziej mylnego. O zaliczeniu poszczególnych przedmiotów majątkowych do majątku osobistego (odrębnego) lub majątku wspólnego małżonków nie decyduje złożone przez nich oświadczenie, że nabywany przedmiot wchodzi w skład określonej masy majątkowej (tak: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2012 r. wydane w sprawie o sygn. akt II CSK 363/11).

Sąd Najwyższy dodaje także, że „o zaliczeniu poszczególnych przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego lub majątku osobistego (odrębnego) małżonków nie decydują złożone przez nich oświadczenia, że nabywany przedmiot wchodzi w skład określonej masy majątkowej, gdyż samo takie oświadczenie – w razie pozostawania małżonków w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej – nie może stanowczo wyłączać skutków wynikających z przepisów art. 31-34 KRO. Przynależności konkretnego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego albo osobistego (odrębnego) nie może zatem przesądzać ocena przez sąd przesłanek sposobu wyrażania woli osoby dokonującej czynności prawnej, ani przesłanek tłumaczenia oświadczeń woli oraz badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy”.

Zatem: nie spisuj sprawy na straty i gromadź dowody (świadkowie, dokumenty itp.). Porozmawiaj też na ten temat z adwokatem (KLIK).

WSTECZ