ADWOKAT ŁUKASZ LECYK
ROZWÓD, ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny (27 k.r.o.)

Dodano: 06.04.2019

Zgodnie z przepisem art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

W sytuacji, gdy jeden z małżonków nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny bądź też robi to, ale w niewystarczającym stopniu, spełnienia obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny drugi małżonek może dochodzić na drodze procesu cywilnego.

Uwzględniając powództwo wytoczone na podstawie art. 27 k.r.o., sąd zasądza na rzecz powoda jedno świadczenie, najczęściej o charakterze okresowym (płatne miesięcznie), tytułem zaspokojenia potrzeb całej rodziny, a nie odrębne świadczenia należne każdemu członkowi rodziny.

Chcesz złożyć pozew o przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny? Skontaktuj się z adwokatem od spraw rodzinnych w Lublinie.

WSTECZ