BLOG ADWOKATA ŁUKASZA LECYKA O PRAWIE RODZINNYM
rozwód, alimenty, władza rodzicielska

Czy w odpowiedzi na pozew o obniżenie alimentów można złożyć pozew wzajemny o podwyższenie alimentów?

Dodano: 03.02.2020

Czytelniczka pyta „Panie Mecenasie, mój były złożył wniosek o obniżenie alimentów na dziecko. Twierdzi, że jest chory i ma wydatki. Ja natomiast wiem, że to nieprawda i osiąga większe zarobki niż podczas rozwodu. Czy mogę w odpowiedzi na wniosek o obniżenie alimentów żądać podwyższenia alimentów czy muszę składać nową sprawę?”

Pozew wzajemny o podwyższenie alimentów. Kiedy można złożyć pozew wzajemny? Termin do złożenia pozwu wzajemnego.

Zgodnie z przepisem art. 204 k.p.c., powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia. Powództwo wzajemne można wytoczyć nie później niż w odpowiedzi na pozew, a jeżeli jej nie złożono – w sprzeciwie od wyroku zaocznego albo przy rozpoczęciu pierwszego posiedzenia, o którym zawiadomiono albo na które wezwano pozwanego. Przepisy dotyczące pozwu stosuje się odpowiednio do pozwu wzajemnego.

Sprawa o alimenty a pozew wzajemny.

Mając na uwadze powyższe, w sprawie o podwyższenie alimentów dopuszczalne jest zażądanie w odpowiedzi na pozew podwyższenie alimentów. Roszczenie wzajemne pozostaje bowiem w związku z roszczeniem byłego męża. Należy pamiętać by zachować termin do złożenia pozwu wzajemnego. Pismo to musi spełniać warunki określone w przepisie art. 187 k.p.c.


Chcesz się złożyć pozew wzajemny? NAPISZ (klik).

WSTECZ