BLOG ADWOKATA ŁUKASZA LECYKA O PRAWIE RODZINNYM
rozwód, alimenty, władza rodzicielska

Czy można cofnąć zgodę na rozwód za porozumieniem stron?

Dodano: 10.10.2020

Rozwód bez orzekania o winie, rozwód za porozumieniem stron.

Zgodnie z przepisem art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Rozmyśliłam/em się. Nie chcę rozwodu za porozumieniem stron. Co robić?

W orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, że strona może nawet w postępowaniu apelacyjnym odwołać wyrażoną przed sądem pierwszej instancji zgodę na zaniechanie orzekania o winie rozkładu pożycia. To oznacza, że de facto  w dowolnym momencie możesz cofnąć zgodę na rozwód za porozumieniem stron. Jeśli zrobisz to przed Sądem I instancji, Sąd ten będzie badał kto ponosi winę za rozkład pożycia. Jeśli zrobisz to przed Sądem Apelacyjnym, Sąd ten najpewniej uchyli wyrok i przekaże sprawę do ponownego rozpoznania.

Rozwód bez orzekania o winie czy z winą? Skonsultuj się z adwokatem od rozwodów z Warszawy (KLIK!).

 

WSTECZ