ADWOKAT ŁUKASZ LECYK
ROZWÓD, ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA

„Mój świadek wyjeżdża za granicę, a rozprawa dopiero za pół roku. Co robić?” Złóż wniosek o zabezpieczenie dowodu!

Dodano: 26.06.2019

Zabezpieczenie dowodu. Przesłanki, kiedy go złożyć?

Pytanie od Czytelnika. „Witam, trwa moja sprawa o rozwód w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Okazało się, że powołany przeze mnie świadek musi za kilka tygodni wyjechać do pracy za granicę. Kolejna rozprawa dopiero za pół roku. Co robić? Jak zrobić by Sąd go przesłuchał? Bardzo dużo wie o zdradach żony…”.

Jest rozwiązanie tego problemu. Zgodnie z przepisem art. 310 k.p.c., przed wszczęciem postępowania na wniosek, a w toku postępowania również z urzędu, można zabezpieczyć dowód, gdy zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy.

Wniosek o zabezpieczenie dowodu składa się w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy, a w wypadkach niecierpiących zwłoki lub gdy postępowanie nie zostało jeszcze wszczęte, w sądzie rejonowym, w którego okręgu dowód ma być przeprowadzony. Wniosek powinien zawierać: a) oznaczenie wnioskodawcy i przeciwnika oraz innych osób zainteresowanych, jeżeli są znane, b) wskazanie faktów oraz dowodów, c) przyczyny uzasadniające potrzebę zabezpieczenia dowodu.


Pytania odnośnie procedury cywilnej? Skontaktuj się z kancelarią adwokacką z Lublina!

 

WSTECZ