ADWOKAT ŁUKASZ LECYK
ROZWÓD, ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA

Miejsce zamieszkania dziecka. Spór między rodzicami co do miejsca pobytu dziecka.

Dodano: 29.09.2018

Zgodnie z przepisem art. 26 kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Zgodnie z art. 97 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, o istotnych sprawach dziecka, a taki charakter ma ustalenie jego miejsca zamieszkania, rodzice rozstrzygają wspólnie. W przypadku sporu między rodzicami (np. u którego z rodziców dziecko ma przebywać, jeśli nie mieszkają wspólnie) spór rozstrzygnie sąd np. Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie.

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem od spraw rodzinnych.

WSTECZ