BLOG ADWOKATA ŁUKASZA LECYKA O PRAWIE RODZINNYM
rozwód, alimenty, władza rodzicielska

Koronawirus a usprawiedliwienie nieobecności w Sądzie z powodu choroby. Jak to wygląda w tej chwili?

Dodano: 08.04.2021

Zaświadczenie lekarskie w Sądzie. Usprawiedliwienie nieobecności w Sądzie a zaświadczenie lekarskie.

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowania, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego.

COVID-19 a usprawiedliwienie nieobecności Sądzie. SARS-COV 2 a nieobecność w Sądzie? Jak obecnie usprawiedliwić chorobę?

Od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony stan epidemii w związku z zakażeniami COVID-19. Z uwagi na powyższe ustawodawca zdecydował o złagodzeniu zasady usprawiedliwiania nieobecności w sądzie z powodu choroby. Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695, ze zm.): „W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 usprawiedliwienie niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby nie wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym”.

WSTECZ