BLOG ADWOKATA ŁUKASZA LECYKA O PRAWIE RODZINNYM
rozwód, alimenty, władza rodzicielska

Kiedy Sąd Okręgowy w Lublinie orzeknie rozwód?

Dodano: 03.12.2016

Rozwód

Zgodnie z przepisem art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Mówiąc prościej, jeśli Sąd Okręgowy w Lublinie uzna, że między mężem a żoną nie ma już więzi psychicznej (miłość), fizycznej i gospodarczej, orzeknie rozwód.

Co to jest ten trwały i zupełny rozkład pożycia?

Zupełny rozkład pożycia oznacza zerwanie wszelkich więzi duchowych, fizycznych i materialnych, łączących małżonków. Inaczej mówiąc, małżonkowie nie kochają się, nie współżyją ze sobą i nie utrzymują więzi gospodarczej (oddzielnie posiłki, każdy opłaca własne rachunki, brak wspólnych planów).

Rozkład pożycia jest trwały, gdy upłynął dłuższy czas od rozejścia się małżonków. Nie ma też szans na to na to by mąż i żona do siebie powrócili.

 

WSTECZ