ADWOKAT ŁUKASZ LECYK
ROZWÓD, ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA

Intercyza, umowa małżeńska. O co chodzi? Z czym to się je ;-) ?

Dodano: 30.12.2019

Czym jest intercyza, umowa małżeńska, kontrakt małżeński?

Zgodnie z przepisem art. 47 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Intercyza, umowa majątkowa małżeńska w prostych słowach.

Intercyza służy unormowaniu stosunków majątkowych w małżeństwie. Umowę tę zawiera się u notariusza. Można ją podpisać przed lub w trakcie małżeństwa. Dzięki niej można np. spowodować, że w czasie trwania małżeństwa nie powstanie tzw. majątek wspólny. Wszystko co małżonkowie zarobią będzie ich majątkami osobistymi.


Pytania odnośnie intercyzy? Skontaktuj się z adwokatem (klik).

WSTECZ