ADWOKAT ŁUKASZ LECYK
ROZWÓD, ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA

BLOG

Rozmyśliłem/-am się. Nie chcę już rozwodu. Co robić!?

Dodano: 28.10.2018

Niekiedy bywa, że w trakcie sprawy o rozwód małżonkowie dochodzą do wniosku, że chcą sobie dać jeszcze jedną szansę i tak naprawdę rozstania nie chcą. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak się wycofać ze sprawy? Zgodnie z przepisem art. 203 k.p.c…

więcej

Zniesienie separacji. Jak to zrobić? Opłata sądowa.

Dodano: 15.10.2018

Zgodnie z przepisem art. 61 [6] kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki. Znosząc separację, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków. Więcej…

więcej

Po jakim czasie uprawomocnia się wyrok rozwodowy? Termin, praktyczny przykład.

Dodano: 05.10.2018

Postanowiłem o tym napisać, bo wielu moich Klientów dopytywało mnie o tę kwestię. Większość z nich miała błędne informacje, często pozyskane z for internetowych. Jedni twierdzi, że wyrok w sprawie o rozwód staje się prawomocny po tygodniu. Inni, że po dwóch tygodniach. Byli też tacy, którzy przekonywali mnie, że jest on prawomocny od razu ;-). Prawda jest jednak inna…

więcej

Miejsce zamieszkania dziecka. Spór między rodzicami co do miejsca pobytu dziecka.

Dodano: 29.09.2018

Zgodnie z przepisem art. 26 kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom…

więcej