ADWOKAT ŁUKASZ LECYK
ROZWÓD, ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA

BLOG

Alimenty „wstecz”. Jakie dowody złożyć w Sądzie w Lublinie?

Dodano: 15.09.2017

Dochodzenie alimentów za okres poprzedzający wytoczenie powództwa jest dopuszczalne tylko w ograniczonym zakresie, bo tylko w wypadku, gdy pozostały niezaspokojone potrzeby lub zobowiązania zaciągnięte przez uprawnionego względem osoby trzeciej na pokrycie kosztów wychowania i utrzymania (tak: J. Ignaczewski, [w:] Alimenty. Komentarz. Warszawa 2016).

więcej

Rozwód a zabezpieczenie kosztów utrzymania pełnoletniego dziecka.

Dodano: 01.09.2017

Zgodnie z przepisem art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia…

więcej

Dowód z nagranej rozmowy w sprawie o rozwód.

Dodano: 27.07.2017

Wiele osób składających pozew o rozwód zastanawia się czy mogą załączyć do wskazanego pisma procesowego nagranie, na którym np. małżonek przyznaje się do zdrady bądź rzuca wyzwiskami. Odpowiem dyplomatycznie: to zależy 🙂 Od czego? O tym poniżej.

więcej

Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego. Pozew o zwrot kosztów wyprawki i kosztów utrzymania matki dziecka w okresie porodu.

Dodano: 20.07.2017

Zgodnie z przepisem art. 141 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z polskiego na nasze: jeśli ojciec dziecka nie jest Twoim mężem, możesz domagać się od niego by…

więcej