ADWOKAT ŁUKASZ LECYK
ROZWÓD, ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA

BLOG

Miejsce zamieszkania dziecka. Spór między rodzicami co do miejsca pobytu dziecka.

Dodano: 29.09.2018

Zgodnie z przepisem art. 26 kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom…

więcej

Co zrobić gdy minął termin do wniesienia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?

Dodano: 23.08.2018

Zgodnie z przepisem art. 63 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Co zrobić, gdy upłynął wyżej wymieniony termin? Zgodnie z przepisem art. 86…

więcej