ADWOKAT ŁUKASZ LECYK
ROZWÓD, ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA

BLOG

Kiedy można unieważnić małżeństwo?

Dodano: 27.09.2017

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane powyżej zostało złożone…

więcej

Alimenty „wstecz”. Jakie dowody złożyć w Sądzie w Lublinie?

Dodano: 15.09.2017

Dochodzenie alimentów za okres poprzedzający wytoczenie powództwa jest dopuszczalne tylko w ograniczonym zakresie, bo tylko w wypadku, gdy pozostały niezaspokojone potrzeby lub zobowiązania zaciągnięte przez uprawnionego względem osoby trzeciej na pokrycie kosztów wychowania i utrzymania (tak: J. Ignaczewski, [w:] Alimenty. Komentarz. Warszawa 2016).

więcej

Rozwód a zabezpieczenie kosztów utrzymania pełnoletniego dziecka.

Dodano: 01.09.2017

Zgodnie z przepisem art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia…

więcej