ADWOKAT ŁUKASZ LECYK
ROZWÓD, ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA

BLOG

Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego. Pozew o zwrot kosztów wyprawki i kosztów utrzymania matki dziecka w okresie porodu.

Dodano: 20.07.2017

Zgodnie z przepisem art. 141 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z polskiego na nasze: jeśli ojciec dziecka nie jest Twoim mężem, możesz domagać się od niego by…

więcej

Moje dziecko jest już pełnoletnie. Czy mogę mu przekazywać alimenty bezpośrednio, a nie do rąk rodzica – jak to było dotychczas?

Dodano: 30.06.2017

Pytanie od Czytelnika bloga. Ciąży na mnie obowiązek płacenia alimentów na dziecko, orzeczony w wyroku rozwodowym wydanym przez Sąd Okręgowy w Lublinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich. Córka ukończyła niedawno 18 lat. Do tej pory alimenty przekazywałem na konto matki. Czy mogę od teraz przekazywać pieniądze na konto córki?

więcej

Zmiana nazwiska po rozwodzie.

Dodano: 14.06.2017

Zgodnie z przepisem art. 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony…

więcej