ADWOKAT ŁUKASZ LECYK
ROZWÓD, ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA

Brak zgody rodzica na wyjazd dziecka za granicę. Brak zgody ojca albo matki na wyrobienie paszportu. Co robić?

Dodano: 27.08.2019

Na forach internetowych dotyczących prawa rodzinnego bardzo często pojawiają się następujące zagadnienia: wyjazd dziecka za granicę bez zgody ojca, konsekwencje wyjazdu dziecka za granicę bez zgody rodzica, brak zgody na wyjazd dziecka za granicę, zgoda na wyrobienie paszportu dla dziecka i inne… Pytania dotyczące tej kwestii dostaje także od klientów w kancelarii adwokackiej w Lublinie.

Co wtedy zrobić? Jak się zachować? Jakie kroki podjąć gdy jeden z rodziców nie chce np. wyrazić zgody na wyrobienie dziecku paszportu? Należy wtedy złożyć do sądu rodzinnego wniosek o rozstrzygnięcie o istotnej sprawie dotyczącej dziecka. Zgodnie z przepisem art. 97 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. W opinii Sądu Najwyższego, nawet krótkotrwały wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego (post. SN z 6.3.1985 r., III CRN 19/85, Legalis). Tym bardziej zmiana stałego miejsca pobytu związana z wyjazdem dziecka za granicę wraz z rodzicem stanowi istotną sprawę dziecka (por. w szczególności uchw. SN z 10.11.1971 r., III CZP 69/71, OSNC 1972, Nr 3, poz. 49; por. też post. SN z 14.10.1970 r., III CRN 181/70, OSNC 1971, Nr 6, poz. 107).

Także zgodnie z przepisem art. 14 ustawy o dokumentach paszportowych stanowi, że w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

Na marginesie, taki sam wniosek składa się w sytuacji, gdy np. między rodzicami jest spór co do miejsca zamieszkania dziecka (przeczytaj).


Pytania odnośnie wyjazdu dziecka za granicę? Skontaktuj się z prawnikiem od spraw rodzinnych.
WSTECZ