BLOG ADWOKATA ŁUKASZA LECYKA O PRAWIE RODZINNYM
rozwód, alimenty, władza rodzicielska

Czy tylko adwokat może być pełnomocnikiem w sprawie rodzinnej?

Dodano: 18.09.2019

Kto może być pełnomocnikiem w Sądzie? Czy pełnomocnikiem może być rodzic?

Zgodnie z przepisem art. 87 kodeksu postępowania cywilnego, pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni (np. dzieci, wnuki) lub wstępni (np. rodzice, dziadkowie) strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia (np. adoptowane dzieci). W sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie.

Przeczytaj tutaj jeden z moich starszych wpisów na temat tego dlaczego warto mieć adwokata na sprawie rozwodowej.

WSTECZ